116 cm

Lähde: 

Mika Mäkelä, Strike Pro Finland med en av sina många flundror.
116 cm muskler.