Lajikalastajille oma yhdistys

Suomalaiset lajikalastajat ovat perustaneet yhdessä Suomen Lajikalastajat ry.:n kehittämään lajikalastusta harrastajien ehdoin sekä tuomaan harrastusta entistä tunnetummaksi. Lajikalastus on yksi viime vuosina vahvimmin kasvaneita kalastuksen muotoja Suomessa.
 
Lajikalastus harrastuksena on esimerkki kestävästä kalastuksesta. Kalastus painottuu vähemmän kalastettuihin, kestäviin sekä taloudellisesti toissijaisiin kalakantoihin kovan paineen alla olevien petokalakantojen sijaan. Lajikalastus myös tuo uutta tärkeää tietoa tutkijoille vähemmän hyödynnettyjen tai tunnettujen kalalajien sekä kalakantojen tilasta, vahvuudesta ja levinneisyydestä.
 
Lajikalastus on lisäksi erittäin helppo ja edullinen harrastus aloittaa. Lähes jokaisen suomalaisen lähistöllä on joku vesistö, ja jokainen niistä voi tarjota yllättäviäkin elämyksiä harrastuksen parissa. Välineistöksi alkuun riittää esimerkiksi mato-onki, joka on käytetyin perusväline ja jolla on jo mahdollista saada hyvin suuri osa suomalaisista lajeista.
 
Yhdistys omalla toiminnallaan pyrkii edistämään luonnon ja kalakantojen monimuotoisuuden ymmärtämistä sekä lajikalastuksen tunnettuuden että merkityksen tiedostamista osana suomalaista kalastusharrastusta.
 
Lisätietoja:
Olli Varhimo
Puheenjohtaja