Talkoilla taimenvesiä kohentamaan

Taimen nollikas

Jokavuotiseen tapaan elokuun ja lokakuun alkujen välisenä aikana on jokaisella runsaasti mahdollisuuksia lisätä viihtyisyyttä ja luonnon monimuotoisuutta virtavesikunnostuksin. Virtavesitalkoilla yhteistyössä kaupunkien, yhdistysten sekä yritysten kanssa parannetaan useiden lajien, mm. taimenen ja ravun elinympäristöä mm. rakentamalla kivestä suojapaikkoja ja sorasta kutusoraikkoja. Virho vastaa kunnostuslupien hakemisesta, talkoolaisten vakuuttamisesta, talkoomateriaalien hankinnasta ja kunnostustyökalujen kuten lapioiden, kottikärryjen ja hanskojen tuomisesta talkoopaikalle. Talkoolaisille tarjotaan eväät ja juotavaa. 

Kalastavan toimittajan Mikko ”Peltsi” Peltolan kunnostuskuulumiset 

Toimittaja ja juontaja Mikko "Peltsi" Peltola on ollut mukana Virhon virtavesitalkoissa. Tässä Peltsin ajatuksia kunnostuksista.

Mikä sai sinut liikkeelle osallistumaan? - Talkoot ovat mainio konkreettinen tapa tehdä hyvää virtavesien ja sitä kautta vaelluskalojen hyväksi. Kotona tehty nettivouhkaaminenkin on tärkeää mutta myös oikeaa työtä tarvitaan. Talkoissa on mukana myös alan asiantuntijoita joilta on ollut hienoa ammentaa lisää tietoa kaloista. 

Minkälainen tunnelma kunnostustapahtumissa on ollut? - Kyllä tunnelma on aina hyvä kun samanhenkiset ihmiset tekevät työtä yhteisen hyvän eteen. Rakkaus virtavesiin niiden äärellä on hieno piirre ja se välittyy talkoissa hyvin. 

Minkälaisia tuloksia tunnet porukoiden saavuttaneen muutaman tunnin talkooponnistuksella?
- Vaelluskalojen kutupaikat ovat pieniä alueita. Jokainen neliömetri kutusoraikkoa vaatii hyvän suunnittelun ja reipasta fyysistä työtä. Kun syksyllä katsoo talkoilla tehdyn soraikon päällä kutupuuhiin valmistautuvaa meritaimenta, huomaa viimeistään kuinka tärkeää työtä on tullut tehtyä. 

Talkookalenteri 2015

Fiskars
Riverkeepers järjestää Raaseporissa, Fiskarsin seudulla kunnostustalkoot lauantaina ja sunnuntaina 1.-2.8. Talkoissa kunnostetaan perattuja Fiskarsinjoen sivupuroja meritaimenen kutupaikoiksi. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Khuong Le, gsm. 0400 787 193, sposti. khuong.le(at)riverkeepers.fi 

Viikki
Helsingin Viikinojalla talkoillaan lauantaina 15.8. klo 10.00 alkaen. Kunnostusalue sijaitsee Latokartanon koulun liepeillä. Kunnostuksessa sijoitetaan uomaan kivimateriaalia virtavesieliöstön viihtyvyyden lisäämiseksi. Lisätietoja ja ilmoittautumiset talkoisiin: Vesa Kuitunen, gsm. 050 338 8504. 

Vantaa, Rekolanoja
Vantaan Rekolanojalla talkoot järjestetään yhteistyössä SLL Vantaan kanssa lauantaina 22.8. klo 10.00 alkaen. Kunnostusalue sijaitsee Rekolan juna-aseman kohdalla. Kunnostuksessa aiemmin kivetylle alueelle lisätään taimenen kutusoraikkoja. Lisätietoja ja ilmoittautumiset talkoisiin: Jouni Simola, gsm. 040 710 8697, sposti. Jouni.simola(at)gmail.com 

Helsinki, Mellunmäki
Helsingin Mellunkylänpurolla talkoillaan lauantaina 29.8. klo 10.00 alkaen. Kunnostusalue sijaitsee Ojapuiston alueella Länsimäentien varrella. Kunnostuksessa puroon lisätään kiviä suojapaikoiksi. Puuainesta lisätään varjostamaan puron pohjaa. Lisätietoja ja ilmoittautumiset talkoisiin: Jouni Simola, gsm. 040 710 8697, sposti. Jouni.simola(at)gmail.com 

Espoo, Finnoonoja
Lauantaina 5.9. talkoillaan Espoon Malminmäessä, Finnoonojan keskijuoksulla, jossa oiottua purouomaa palautetaan lähemmäs luonnontilaa. Talkoot järjestetään yhteistyössä Espoon ympäristökeskuksen ja Espoo-Mankin kalastusalueen kanssa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Aki Janatuinen, gsm. 040 754 7778, sposti. aki.janatuinen(at)virtavesi.com 

Helsinki, Itä-Pakila
Helsingin Itä-Pakilan purolla talkoillaan lauantaina 12.9. klo 10.00 alkaen. Puron pohja rakennetaan monimuotoisemmaksi allastamalla ja soraistamalla kutupaikkoja. Kunnostettuna puro antaisi elintilaa kymmenille taimenenpoikasille ja nostaisi Itä-Pakilan identiteettiä luonnonläheisenä asuinalueena. Lisätietoja ja ilmoittautumiset talkoisiin: Sakke Yrjölä, gsm. 050 564 6762, sposti. sakke(at)sakkeyrjola.com 

Helsinki, Mätäoja
Helsingin Mätäjoella talkoillaan lauantaina 26.9. Jokiuomaa kunnostetaan kahdessa kohteessa, Kaarelassa ja Pitäjänmäen Talissa. Uomaan palautetaan kiviä, lahopuuta ja soraa, jotta vesieliöille ja kaloille saataisiin suotuisampi elinympäristö. Helsingin perhokalastajat ry vastaa Talin talkoista. Talin talkoisiin pyydetään ilmoittautumaan Pekka Lindbladille, joka antaa myös lisätietoja, gsm. 050 556 7214, sposti. pekka.lindblad(at)kolumbus.fi

Helsinki, Kaarela
Kaarelanjoki-hanke järjestää talkoot Kaarelassa, tarkemmin Kannelmäen ja Malminkartanon välissä. Mikael A. Manninen gsm. 040 580 0402, sposti. mikael.manninen(at)gmail.com antaa lisätietoja ja kerää ilmoittautumisia Kaarelaan. 

Espoo, Lukupuro
Lauantaina 3.10. talkoillaan Espoon Lukupurolla taimenten ja nahkiaisten kutupaikkojen luomisen merkeissä. Talkoot järjestetään yhteistyössä Espoon ympäristökeskuksen ja Espoo-Mankin kalastusalueen kanssa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Aki Janatuinen, 040 754 7778, aki.janatuinen(at)virtavesi.com
Virtavesien hoitoyhdistys ry lyhyesti

Virtavesien hoitoyhdistys (Virho) on yleishyödyllinen, vapaaehtoistyöhön perustuva järjestö. Sen tavoitteena on elvyttää ja kunnostaa virtavesiä. Tavoitetta toteutetaan esimerkiksi koski- ja purokunnostuksin, kalateiden rakentamisella, neuvonta- ja valistustyöllä, lohikalojen kotiutusistutuksilla sekä asiantuntijalausunnoin. Virhossa on mukana suomalaisia vesistään huolestuneista maanomistajista alan asiantuntijoihin ja kalastuksen harrastajiin. 

Helsingissä 14.7.2015 

Jouni Simola
Virtavesien hoitoyhdistys ry gsm. 040 710 8697
sposti. jouni.simola@gmail.com