Virhon virtavesien kunnostustalkoiden kalenteri 2018

Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry (Virho) on järjestänyt virtavesitalkoita 90-luvulta lähtien. Kaikilla on mahdollisuus tänäkin vuonna tulla talkoilemaan ja parantamaan elinympäristöjä monille eliölajeille hyönteisistä vaelluskaloihin kuten taimenelle ja nahkiaiselle sekä tekemään muita vesiensuojelullisia toimenpiteitä kuten tulvatasanteita. Talkootapahtumia on pitkälti toistakymmentä. Virho vastaa talkoomateriaaleista ja työkaluista sekä talkoolaisten muonittamisesta sekä vakuuttamisesta. Talkoovarusteiksi suosittelemme sään mukaista vaatetusta sekä saappaita.

Virhon EU:n LEADER-rahoitusohjelman rahoittama hanke tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden tehdä virtavesikunnostustyötä talkoilla hankkeen eri kohteilla. Jatkuva talkoomahdollisuus on hankkeen kunnostuskohteilla kesäkuusta lokakuuhun sen mukaan missä kohteessa kunnostukset ovat käynnissä. Kohteet ovat Karjaanjoen ja Vantaanjoen sekä myöhemmin syksyllä Uskelanjoen alueilla. Aikataulu- ja muita tietoja saa hankevastaava Olli Toivoselta, gsm 050 330 7739,  sposti ollitoivonen9(at)hotmail.com
 
Vihtijoella järjestetään talkoot lauantaina 17.8. alkaen klo 9. Kohteena on mahdollinen jokihelmisimpukan palautusalue, jonne tehdään soraikkoja ja kivikkoja. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: markus.penttinen10(at)gmail.com. gsm. 0407728861 
 
Mustapurolla Itä-Helsingissä kunnostustalkoot järjestetään lauantaina 25.8. klo 10.00 alkaen. Talkoissa rakennetaan taimenelle kutusoraikkoja ja poikaskivikoita. Lisätietoja ja ilmoittautumiset: Jouni Simola, gsm. 040 710 8697, sposti. Jouni.simola(at)gmail.com
 
Haaganpuron yläosan talkoot Helsingin Keskuspuistossa lauantaina 1.9. klo 10.00. Talkoissa rakennetaan poikaskivikkoja ja tulvatasanteita. Tarkempi paikka selviää myöhemmin. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Teemu Mökkönen, gsm. 040 539 1202, spoti. teemu.mokkonen(at)gmail.com 
 
Espoon Karhusuonpurolla talkoillaan lauantaina 8.9. klo 10.00 alkaen. Talkooalueet sijaitsevat Nupurintien läheisyydessä (lähin osoite Karhuniityntie 1, Espoo). Gumbölenjoen taimenille ja nahkiaisille luodaan lisää kutupaikkoja soraistamalla. Samalla siistitään purolaaksoa keräämällä roskia. SLL Espoo järjestää talkoot yhteistyössä LähiTapiolan ja Virhon kanssa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Pirjo Itkonen, puh. 050 4078 266, sposti. pirjo.itkonen(at)sll.fi
 
Itä-Helsingin Mellunkylänpurolla talkoot järjestetään lauantaina 15.9. klo 10.00 lähtien. Länsimäentien varrella yhteistyössä Sparta Consulting Oy:n kanssa. Työtä jatketaan viime vuonna aloitetulla alueella. Tuetaan puron penkkoja kivellä ja puulla sekä monipuolistetaan vesieliöiden- ja kasvien elinympäristöä. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Jouni Simola, gsm. 040 710 8697, sposti. Jouni.simola(at)gmail.com
 
Haaganpuron Kauppalanpuiston osuudella kunnostetaan urbaania taimenpuroa lauantaina 22.9. klo 10 alkaen. Kokoontuminen Kauppalanpuiston vanhalla kivisillalla. Haaganpuron Kauppalanpuistossa tehdään pienpoikaskivikoita, eroosioherkän uoman penkkojen kiveämistä ja uutta kutusoraikkoa. Lisätietoja Facebookissa Haaganpuro-sivulla. Ilmoittautumiset: Atte Sjövall, atte.sjovall(at)helsinki.fi, gsm. 044 576 1393
 
Mätäjoella talkoillaan lauantaina 29.9. klo 10.00 alkaen. Jokiuomaa kunnostetaan kahdessa kohteessa Pitäjänmäen Talissa ja Kaarelassa. Helsingin perhokalastajat ry vastaa Talin talkoista. Talin talkoisiin pyydetään ilmoittautumaan Pekka Lindbladille, joka antaa myös lisätietoja, gsm. 050 556 7214, sposti. pekka.lindblad(at)kolumbus.fi
 
Kaarelanjoki-hanke vastaa Kaarelan talkoista. Lisätietoja ja ilmoittautumisia Kaarelaan kerää Mikael A. Manninen, gsm. 040 580 0402, sposti. mikael.manninen(at)gmail.com. 
 
Espoon Lukupurolla talkoillaan lauantaina 6.10. klo 10.00 alkaen. Ojaksi kaivettua uomaa palautetaan puromaiseksi kiveämällä ja soraistamalla. Talkoot järjestetään yhteistyössä Espoon ympäristökeskuksen ja Helsinki-Espoon kalastusalueen kanssa. Lisätiedot ja ilmoittautumiset: Olli Varhimo, gsm. 040 539 6663, sposti. olli.varhimo(at)gmail.com 
Ruoveden konekunnostusten jatkona mahdollisesti järjestetään talkoita. Lisätietoja Tuomas Rinne, gsm. 040 706 4448, sposti. tuomas.juhana.rinne(at)gmail.com
 
Vantaan purotalkkareiden talkoiden aikataulut: 
Torstai 14.6. Lammasoja, siivous- ja jättipalsaminkitkemistalkoot Tapaamispaikka ja -aika: Vapaalan matonpesupaikka, Ilpolantie 58 klo 17.30 
 
Torstai 28.6. Rekolanoja, Ojalehto, siivous- ja kutusoraikkotalkoot Tapaamispaikka ja -aika: Ojalehdon leikkipaikka, Niinikuja 4 klo 17.30 
 
Keskiviikko 25.7. Kylmäoja Osmanranta, siivous- ja kutusoraikkotalkoot Tapaamispaikka ja -aika: Osmanrannan kävelysillalla Osmanrannan päässä klo 17.30
 
Torstai 16.8. Vantaankoski, kutusoraikkotalkoot. Tapaamispaikka ja -aika: Kuninkaantie 24:n parkkipaikka klo 17.30 
 
Virtavesien hoitoyhdistys Virho ry (Virho)
Virho on yleishyödyllinen, vapaaehtoistyöhön perustuva järjestö. Sen tavoitteena on elvyttää ja kunnostaa virtavesiä. Tavoitetta toteutetaan esimerkiksi koski- ja purokunnostuksin, kalateiden rakentamisella, neuvonta- ja valistustyöllä, lohikalojen kotiutusistutuksilla sekä asiantuntijalausunnoin. Virhossa on mukana suomalaisia vesistään huolestuneista maanomistajista alan asiantuntijoihin ja kalastuksen harrastajiin.