Kestääkö fluoricarbon yhtä hyvin kuin monikuitusiima?

Anonymous