Oletteko saaneet näin myöhäissyksystä rannalta heittelemällä kalaa

Anonymous