Muutoksia kalastuslakiin Norjan malliseksi...kiellettäi