Käyttöehdot

Rekisteriseloste ja käyttöehdot (Henkilötietolaki (523/1999) 10 §):

1. Rekisterinpitäjä:
Pike Strike Oy (2367555-3)
01520 Vantaa

2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Mika Viitanen
Pike Strike Oy
Puh: 040 56 10 630
Sähköposti: mika.viitanen(at)kalastus.com

3. Rekisterin nimi
Kalastus.com rekisteri (myöhemmin ”Kalastus.com”)

4. Käyttötarkoitus
Henkilötietojen keräämisen tarkoituksena on keskustelufoorumin profiilin perustaminen. Tietoja voidaan käyttää asiakasviestintään tai markkinointiin, mikäli tästä on annettu lupa. Tietoja voidaan käyttää rekisteröidylle tarjousten, tarjottavien etujen lähettämiseen sekä sisällön kohdentamiseksi rekisteröitynyttä kiinnostavaksi.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä on seuraavia tietotyyppejä:
-       Nimimerkki, etu- ja sukunimet
-       Sähköpostiosoite
-       Syntymäaika
-       Rekisterinpitäjän tunnukset ja salasanat
-       Markkinointiluvat tai –kiellot
-       Rekisteröidyn ilmoittamat kiinnostustiedot
-       Rekisteröidyn palveluihin tuottama sisältö

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteröity antaa tietonsa Kalastus.com sivuilla tai sen järjestämissä tapahtumissa tai tilaisuuksissa.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterin tietoja voidaan luovuttaa voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi sellaisiin markkinointitarkoituksiin, jotka tukevat rekisterin käyttötarkoitusta.

8. Rekisterin suojaus
Tietokannat ovat suojattu palomuurein ja salasanoin tietomurtoja vastaan. Tietokannat ja varmuuskopiot säilytetään lukituissa tiloissa. Tietokantoihin on pääsy vain henkilöillä, jotka toimivat rekisterinpitäjän lukuun.

9. Oikeudet tietojen tarkastamiseen ja korjaukseen
Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukainen oikeus tarkistaa hänestä tallenetut tiedot ja tarpeen tullen muuttaa niitä. Pyyntö tulee lähettää rekisteriasioita hoitavalle henkilölle. Rekisteröidyllä on oikeus kieltää häntä koskevien tietojen luovuttaminen markkinointia varten ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään. Huomaa, että käyttäjä voi jo rekisteröityessään valita haluaako hän saada markkinointipostia.

Käyttöehdot:
Älä lataa palveluun kuvia tai materiaalia, joihin sinulla ei ole oikeutta. Sivustolle tuottaessasi materiaalia suostut olemaan esittämättä vihamielistä, loukkaavaa, epämoraalista tai sellaista materiaalia, joka voisi loukata voimassa olevia lakeja. Palvelun käyttäjä vastaa siitä, että hänellä on kuvassa esiintyvien henkilöiden lupa julkaisemiseen. Lupaa siihen ei tarvita, jos se on otettu julkisella paikalla uutistarkoituksessa hyvien tapojen edellyttämällä tavalla. Palvelun käyttäjä antaa Kalastus.com-sivustolle oikeuden julkaista korvauksetta lähettämänsä materiaalin. Palvelun käyttäjä antaa Kalastus.com-sivustolle oikeuden muokata, lainata kokonaan tai osittain lähetettyä kirjoitusta omassa julkaisutoiminnassaan ilman erillistä suostumusta.