17.8.2019 Savelan talkooalue esivalmistelut aloitettiin tänään. Tavoitteena

Lähde: 

17.8.2019 Savelan talkooalue esivalmistelut aloitettiin tänään. Tavoitteena varsinaisissa talkoissa on jakaa pieni pudotuskorkeis pidemmälle matkalla ja tehdä nykyisen kahden kutualueen sijaan useampia tilalle. Sillan yläpuolen kynnys ja nykyinen katualue sai lähteä hetkeksi syrjään. Täsmäperkaus lisäsi yläpuolen virtausta huomattavasti ja veden korkeus tippui yli reilusti.