Hae Rapala Rahastolta raha- tai välinetukea

Lähde: 


Rapala Rahasto haluaa tukea paikallisesti merkittäviä, kestävän kehityksen mukaisia kalavesien kunnostustoimia, turvata vapaaehtoistyöhön perustuvien talkoiden onnistumista, saattaa mahdollisesti laajempia, monivuotisia projekteja alkuun ja edistää omalta osaltaan näihin päämääriin tähtääviä tutkimuksia ja muita esivalmisteluja. Rahasto ei kuitenkaan ohjaa varoja varsinaisiin kalojen istutuksiin.
 
Tänä vuonna Rapala Rahasto julistaa avoimesti haettavaksi 500-3.000 euron arvoisia apurahoja edellä mainittujen toimien tukemiseksi. Lisäksi Rahasto jakaa kalastusvälineitä, esimerkiksi vieheitä, virveli- ja pilkkisettejä erityisesti nuorten kalastusharrastuksen herättämiseksi.
 
Tukea voivat hakea mitkä tahot tahansa. Esimerkiksi osakas- ja hoitokunnat, kalastusseurat ja -piirit, vesien tai luonnon hoito- ja suojeluyhdistykset, paikalliset yhteisöt ja talkooporukat, yksityiset puuhamiehet, alan tieteelliset tutkijayhteisöt, yksittäiset tutkijat sekä opiskelijat opinnäytetöihinsä, rahaston päämäärää tukevien laitteiden keksijät, kehittäjät ja valmistajat jne.
 
Asiantuntijaraati käsittelee hakemukset ja valitsee niistä  parhaiten Rapala Rahaston periaatteita vastaavat hankkeet. Tuettavat tahot julkistetaan toukokuun aikana.
 
Hakemukset on lähetettävä huhtikuun puoliväliin mennessä. Hakemuksen voi muuten tehdä täysin vapaamuotoisesti, mutta siitä on selvittävä seuraavat asiat: Hanke, tapahtuma, tutkimus tai muu tarve, vakuuttavat perustelut, hakijatahon taustatiedot ja yhteyshenkilön kontaktitiedot.
 
Hakemukset voi lähettää joko sähköpostilla osoitteeseen rahasto@rapala.fi tai postitse osoitteella Rapala VMC Oyj, Rapala Rahasto, Mäkelänkatu 91, 00610 HELSINKI. Hakemuskaavakkeen voi myös täyttää ja lähettää nettiosoitteessa www.rahasto.rapala.fi, josta saa myös tietoa Rapala Rahaston avustuskohteista ja toiminnasta.
 
Lisätietoja apurahamenettelystä saa Rapala Rahaston asiantuntijaneuvoston jäseneltä toimittaja Seppo Suuroselta puh. 0400 233339, seppo.suuronen(at)wmail.fi.
 
Tukea annettu jo yli sadalle hankkeelle
Rapala Oyj:n ja Normark Suomi Oy:n yhdessä perustama Rapala Rahasto on viiden toimintavuotensa aikana ehtinyt tukea yli sataa kalastusmahdollisuuksia parantavaa hanketta eri puolilla Suomea.
 
Viime vuonna raha-avustuksia kohdistettiin  mm. jokien ja purojen kunnostuksiin, kosteikkojen ja kututurojen rakentamisiin, kalastukseen liittyviin mediaprojekteihin, nuorten kalastusleirien järjestämisiin jne. 
 
Merkittävää on myös ollut Rapala Rahaston jo useampana vuonna antama välinetuki monille kouluille ja oppilaitoksille kalastuskurssien toteuttamiseksi.