Kouvolan ja Haminan alueilla virtaavassa Summanjoessa oleva Keisarinkosken pato puretaan osittain.

Lähde: 


Kouvolan ja Haminan alueilla virtaavassa Summanjoessa oleva Keisarinkosken pato puretaan osittain. Padon purkamisella tavoitellaan kalojen ja muiden eliöiden kulun parantamista jokiuomassa. Padon purkamistyö alkaa tiistaina 5.10. 
 
Purkamista on edeltänyt Kymenlaakson museon padon alueella tehty inventointi. 
 
Kymenlaakson museon rakennustutkija Viivi Alajuuma: "Kymenlaakson museo dokumentoi kesällä 2021 Keisarinkosken sahan alueen, joka sijaitsee maakuntakaavassa kulttuuriympäristön tai maiseman vaalimisen kannalta tärkeäksi merkityllä alueella. Dokumentoinnin tekivät Tiina Mikkanen ja Noora Kajaluoto.

Keisarinkosken sahan perusti Lennart Forstén vuonna 1890 ja saharakennus on säilyttänyt hyvin 1800-luvun lopun teollisuusrakennuksen ilmeen. Sahan lisäksi alueella on sijainnut paja ja höyläämö.

Dokumentointityön yhteydessä tallennettiin saha-ja patoalueen nykytilanne ennen virtavesihankkeen tuomia muutoksia. Keisarinkosken sahasta ei ole tehty aiemmin selvityksiä tai tutkimuksia. Museon suorittama dokumentointi toimii myös pohjana saha-alueen mahdollisille tuleville tutkimuksille."

Pato sijaitsee osoitteessa Keisarinkoskentie 77 (Google Maps), koordinaatit 60°45'53.5"N 27°07'17.0"E.