Näyttäisi siltä että kesien lämpötilalla sekä kutualueen virtaamalla on

Lähde: 

Näyttäisi siltä että kesien lämpötilalla sekä kutualueen virtaamalla on selvästi havaittava vaikutus taimenen kutuhalukkuuteen. Kesän keskilämpötilan ollessa korkea se yleensä vaikuttaa sademäärään. Matala vesi ja korkea lämpötila vähentävät taimenen kutupesien määrää, kun taas suuret virtaamat ja viileä kesä luovat otollisemmat olosuhteet taimenen lisääntymiselle. Nämä vaikutukset ovat luonnollisesti paikkakohtaisia. Hyvin onnistuneilla erilaisia vedenkorkeuksia huomioivalla kutualueiden kunnostuksella on Läsäkosken taimenelle saatu aikaan kutupesien kasvava trendi.

It looks like temperature and flow affect to breeding lust of trout. In warm and low water the amount of trout spawning decreases and vice verse. In Läsäkoski we have managed to take in consideration different water levels in renovation operations of spawning areas and created rising trend of the amount of trout reproduction.