Perinteisiä kevät puuhia on aloiteltu LappeanLohessa siivoilemalla ja

Lähde: 

Perinteisiä kevät puuhia on aloiteltu LappeanLohessa siivoilemalla ja kulottamalla. Kulotus on vanha tapa hyödyntää tulta luonnon- ja metsänhoidossa sekä maataloudessa. Pohjois-Suomen metsissä kulotusta tehtiin suurissa määrin 1940-60 luvuilla. 50-luvulla Suomessa kulotettiin vuodessa jopa 35 000 hehtaaria metsää kun nykyään vuotuinen kulotus on alle 1000 hehtaaria.
Kulotus on tehokas maanmuokkaustapa, jota nykyään tehdään useimmiten luonnonhoidollisista syistä. Palon tuloksena metsään tulee hiiltä ja muita ravinteita. Aluskasvillisuus vähenee joksikin aikaa, tuhohyönteiset vähenevät, maan happamuus vähenee ja lämpöarvot paranevat. Metsään saadaan lahopuuta ja palanutta puuta, joista moni uhanalainen laji on riippuvainen. Ensimmäiset hyönteiset saapuvat alueelle jo kulotuspäivänä. Myös monet sienet, sammalet, jäkälät ja käävät tarvitsevat palanutta puuta. Kulotetuilla alueilla kasvit lähtevät kasvamaan useita päiviä aiemmin kuin kulottamattomilla alueilla.

#lappeanlohi #kylmamaa #tornionjoki #kevät #kevätpuuhaa #kesätulee #kulotus #lappi #luonnonmonimuotoisuus #biodiversiteetti #river #spring #springthings #summeriscoming #lapland #laplandfinland #visitlapland #visitfinland #thisisfinland