Tornionjoki on aikoinaan ollut merkittävä kulkuväylä alueella

Lähde: 

Tornionjoki on aikoinaan ollut merkittävä kulkuväylä alueella Tornionlaakson ollessa kansainvälisen kaupan keskipisteessä Tornion, Varangin ja Kuolan välissä. Tornionjoki on ollut talaudellisesti ja poliittisesti tärkeä kanava liikkumiseen. Sen ominaisuudet olivat kulkemiseen erittäin hyvät; loiva, ei putouksia, veden syvyys ja pohjan laatu sopivat. Tornionjoessa on ainoastaan kaksi koskea, joista ei pääse veneellä: Tarrakoski ja Köngänen.

Kesäaikaan reitti vei Torniosta Muonionjoen, Karasjoen ja Tenojoen kautta Varangin vuonolle tai Tornionjärven kautta Rombaksbotniin. Kesällä kulkemiseen käytettiin pitkää ja kapeaa sekä matalakulkuista jokivenettä.

Talvireiteistä yksi kulki Torniosta Skibotniin, toinen Muonion- ja Alattijokea pitkin merelle ja kolmas Karas- ja Tenojokea mukaillen. Talviaikaan poro ja ahkio olivat välttämättömät apulaiset kulkemiseen.

Vilkkaan liikenteen myötä syntyi myös tunnettuja reittejä mm. Lappeaan ja Väylänpäähän, joita salakuljettajat käyttivät reitteinään. Suomeen tuotiin etenkin kahvia ja sokeria. Kieltolain tultua voimaan myös viinan joppausta harrastettiin. Toisen maailmansodan aikoihin salakuljetus kiihtyi, koska monet jokivarren kylistä poltettiin ja elämisen kannalta välttämättömät tarvikkeet oli haettava Ruotsista, koska Suomessa niitä ei ollut.

#lappeanlohi #kylmamaa #historia #tornionjokilaakso #tornionlaakso #väylä