Tutkija Ari Saura on vuoden 2021 kalamies ja Jani Ollikainen vuoden kalastusopas

Lähde: 

Tutkija Ari Saura on vuoden 2021 kalamies. Lounaisrannikolla operoiva Jani Ollikainen sai puolestaan vuoden kalastusoppaan 2021 tittelin. Huomionosoitukset jaettiin Kotkan Maretariumissa.
 
Suomalaisen kalastusmatkailun edistämisseuran kokoama arvovaltainen, kalastusalan toimijoista koostuva raati on valinnut Vuoden kalastusoppaan ja kalamiehen vuodesta 2000 lähtien. Molemmat huomionosoitukset ovat tunnustuspalkintoja merkittävästä työstä suomalaisen kalastuskulttuurin eri saroilla.
 
Ari Saura on tehnyt merkittävän ja pitkän uran Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja myöhemmin Luonnonvarakeskuksen tutkijana. Hän on edistänyt suomalaisten kalatuntemusta asiantuntevasti ja ymmärrettävästi mm. Luontoilloissa sekä lisännyt tietämystä kalakantojen hoidosta erityisesti eteläisten taimen- ja lohijokien elvyttämisen puolestapuhujana ja selvitysten tekijänä.
 
Sauran vaelluskalatutkimukset olivat vauhdittamassa Kymijoen ja Vantaanjoen muuttumista likaviemäreistä takaisin vaelluskalajoiksi.
Helsingin Longinojan kehitystä eteläisen Suomen huomattavaksi taimenen lisääntymisjoeksi hän on seurannut jo vuosikausia, ja hän on raportoinut monien muidenkin vaelluskalajokien positiivisesta kehityksestä. Saura on nykyään keskeinen tekijä myös kalojen uhanalaisuusarvioinneissa. Hänellä on taito kertoa tutkimustuloksista kansantajuisesti suurelle yleisölle.
Siksi Ari Saura on myös haluttu luennoitsija.
 
Vuoden kalastusopas
 
Jani Ollikainen on tehnyt pitkän ja mittavan työn kalastusopastuksen saralla. Hän on alan täysi ammattilainen, joka hallitsee työnsä monipuolisesti. Varsinaisen opastustyön lisäksi hänen toimialaansa kuuluvat kalastuskurssit sekä kalastusasiantuntija- ja konsulttipalvelut.
 
Ollikaisen kotivedet ovat Naantalin rannikkoseudulla, mutta hän toimii koko lounaisella rannikkoalueella Uudenkaupungin vesiltä Turun saaristoon. Ollikaisen osaamiseen kuuluvat myös virtavedet Aurajoen Nautelankoskelta Merikarvianjoelle. Järvikalastusta hän opastaa vaikkapa Säkylän Pyhäjärvellä. Ollikainen taitaa niin virvelöinnin kuin perhokalastuksen salat. Kilpaperhokalastajan tausta ja pitkä kokemus ovat olleet valtteja perhokalastuskurssien järjestämisessä Savukosken Kairijoella. Kun tähän kaikkeen yhdistetään miellyttävä ja rooliinsa mainiosti sopiva persoona, kyseessä on täysiverinen ammattilainen, raati toteaa perusteluissaan.