Vapaasta Vantaanjoesta hyötyisi koko Vantaanjoen vesistö, eikä joki

Lähde: 

Vapaasta Vantaanjoesta hyötyisi koko Vantaanjoen vesistö, eikä joki kuivuisi...

Mikael A Manninen;
"On surkeaa kuinka paljon asiavirheitä asioista päättävä henkilö voi saada näin lyhyeen tekstiin asiasta, josta on juuri ollut tekemässä päätöksiä. Ainakin seuraavat:"

1. Joki ei kuivu missään padon poistamisen takia
2. Vedenpintaan ei tule mitään muutoksia muualla kuin Helsingissä
3. Longinoja on aivan joen alaosissa, Lohet ja taimenet kutevat Nurmijärvellä asti.
4. Ankeriailla ongelma ei ole koskeen nouseminen, vaan turbiiniin päätyminen
5. Niin kauan kuin vesi menee pääosin länsihaarasta, ei yksin itähaaran muokkaaminen auta mikäli uhanalaisten kalojen patoa vasten hyppiminen halutaan lopettaa.
6. Vuollejokisimpukan elinolosuhteet eivät padon purkamisesta heikkene.