Jelpatkaas vavanvalinnassa (siis hyrrävapa hauenkal