"litkan" ja pitkäsiiman laillinen ero

Isotkalatmerestätännekiitos