Syökää silakkaa, minä juon nyt kahvia.

KauppahallinVaksi