Vapa ahvenen dropshottiin sekä vaapuilla ja lipoilla kalastamiseen.