Vaapun kelausvauhdin parantaminen (vaapun tekeminen)